ابــــر ســـــازنده

بزرگترین تولید کننده
لوازم خانگی بزرگ در جهان

محصولات خانگی مایدیا

ابــــر ســـــازنده

بزرگترین تولید کننده
لوازم خانگی بزرگ در جهان

محصولات خانگی مایدیا

Golden Fin

Golden Fin

محصولات خانگی مایدیا

محصولات خانگی مایدیا

نمايندگان مایدیا در ايران

بانیان سرویس

بانیان سرویس

نماینده انحصاری لوازم خانگی و کولرهای گازی مایدیا

ادامه
پاک سرویس

پاک سرویس

نماینده انحصاری ماشین های لباسشویی مایدیا

ادامه
بدر تک الکتریک

بدر تک الکتریک

نماینده انحصاری سیستم های تهویه مطبوع صنعتی مایدیا

ادامه